Chính sách bảo hành

Sản phẩm dịch vụ tại khách hàng sẽ được bảo hành theo đúng thỏa thuận khi giao dịch mua/ bán sản phẩm dịch vụ tương ứng theo loại sản phẩm dịch vụ  mà khách hàng đã sử dụng.

Sản phẩm được bảo hành miễn phí trong thời hạn bảo hành tính từ thời điểm khách hàng nhận sản phẩm hoàn thiện.

Xuất trình phiếu bảo hành và Phiếu giao hàng, hóa đơn thanh toán khi có yêu cầu bảo hành.

Phiếu bảo hành hoặc hóa đơn phải được điền thông tin khách hàng và sản phẩm chính xác, đầy đủ.

Phiếu bảo hành, hóa đơn phải còn nguyên vẹn, không chấp vá, bôi xóa, sửa chữa.

Những trường hợp không được bảo hành

Đối với răng sứ thẩm mỹ

Vi phạm một trong những điều kiện ở mục 1.

Số series, model sản phẩm không phù hợp với Phiếu bảo hành.

Khách hàng tự ý can thiệp/ bảo hành một phần hoặc toàn bộ  sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại những trung tâm bảo hành không trong hệ thống nha khoa hoặc đối tác do nha khoa chỉ định.

Khách hàng không tuân thủ đúng hướng dẫn phòng khám:

 • Các chỉ dẫn tại phát đồ điều trị của Bác sĩ
 • Các chỉ dẫn hướng dẫn sử dụng
 • Sử dụng thuốc/chất hóa học khác hoặc ăn nhai thức ăn cứng khi chưa được hưỡng dẫn chỉ định của  Bác sĩ dẫn đến màu sắc răng thay đổi, răng sứ vị vỡ, nẻ..
 • Các tai nạn hoặc tác động mạnh gây đến hư hỏng của răng

Đối với sản phẩm Implant

Vi phạm một trong những điều kiện ở mục 1.

Số series, model sản phẩm không phù hợp với Phiếu bảo hành.

Khách hàng tự ý can thiệp/ bảo hành một phần hoặc toàn bộ  sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại những trung tâm bảo hành không trong hệ thống nha khoa hoặc đối tác do nha khoa chỉ định.

Khách hàng không tuân thủ đúng hướng dẫn phòng khám:

 • Các chỉ dẫn tại phát đồ điều trị của Bác sĩ : chăm sóc trong thời gian vết thương răng phục hồi, tái khám định kỳ, phục hình thẩm mỹ cho răng.

 • Các chỉ dẫn hướng dẫn sử dụng.

 • Sử dụng thuốc/ chất hóa học khác hoặc ăn nhai thức ăn cứng khi chưa được hưỡng dẫn chỉ định của  Bác sĩ dẫn đến màu sắc răng thay đổi, răng sứ vị vỡ, nẻ,…

 • Các tai nạn hoặc tác động mạnh gây đến hư hỏng của răng

Đối với sản phẩm niềng răng iway

Vi phạm một trong những điều kiện ở mục 1.

Số series, model sản phẩm không phù hợp với Phiếu bảo hành.

Khách hàng tự ý can thiệp/bảo hành một phần hoặc toàn bộ  sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại những trung tâm bảo hành không trong hệ thống nha khoa hoặc đối tác do nha khoa chỉ định.

Khách hàng không tuân thủ đúng hướng dẫn phòng khám:

 • Các chỉ dẫn tại phát đồ điều trị của Bác sĩ : tái khám định kỳ, cách đeo và sử dụng khay, quy trình và chỉ dẫn đeo khay,…

 • Các chỉ dẫn hướng dẫn sử dụng.

 • Sử dụng thuốc/chất hóa học khác hoặc ăn nhai thức ăn cứng khi chưa được hưỡng dẫn chỉ định của  Bác sĩ dẫn đến màu sắc răng thay đổi, răng sứ vị vỡ, nẻ,…

 • Các tai nạn, rơi, vỡ hoặc tác động mạnh gây đến hư hỏng của răng/khay

banner-web-05-2024-popup