• 08-08-2019 09:23
 • 675
Là phương pháp niềng răng có ưu điểm về mặt thẩm mỹ, được nhiều người lựa chọn để nắn chỉnh răng đều và đẹp hơn. Với màu…
 • 08-08-2019 09:51
 • 433
Niềng răng bằng mắc cài kim loại là một trong những phương pháp chỉnh nha phổ biến, giúp cải thiện các khiếm khuyết răng…
 • 09-08-2019 10:54
 • 347
Là phương pháp niềng răng được cải tiến từ niềng răng kim loại. Đây là kỹ thuật chỉnh nha thường được sử dụng để cải thi…
 • 09-08-2019 11:01
 • 373
Niềng răng là phương pháp chỉnh nha hiệu quả nhất hiện nay được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, do nhu cầu thẩm mỹ ngà…
 • 09-08-2019 11:07
 • 242
Phương pháp chỉnh nha truyền thống sử dụng các khí cụ: mắc cài dán vào mặt răng, dây cung gắn lên các mắc cài để tạo lực…
 • 08-08-2019 09:23
 • 675
Là phương pháp niềng răng có ưu điểm về mặt thẩm mỹ, được nhiều người lựa chọn để nắn chỉnh răng đều và đẹp hơn. Với màu…
 • 08-08-2019 09:51
 • 433
Niềng răng bằng mắc cài kim loại là một trong những phương pháp chỉnh nha phổ biến, giúp cải thiện các khiếm khuyết răng…
 • 09-08-2019 10:54
 • 347
Là phương pháp niềng răng được cải tiến từ niềng răng kim loại. Đây là kỹ thuật chỉnh nha thường được sử dụng để cải thi…
 • 09-08-2019 11:01
 • 373
Niềng răng là phương pháp chỉnh nha hiệu quả nhất hiện nay được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, do nhu cầu thẩm mỹ ngà…
 • 09-08-2019 11:07
 • 242
Phương pháp chỉnh nha truyền thống sử dụng các khí cụ: mắc cài dán vào mặt răng, dây cung gắn lên các mắc cài để tạo lực…
Trình bày 1-5 trong số 14 mục.
Liên hệ