• 04-09-2019 10:30
  • 509
Răng thưa là tình trạng giữa các răng trên cung hàm có khoảng trống, không sát với nhau, tạo cảm giác không chắc chắn. Chỉnh răng thưa để hàm răng khít sát và đều đẹp sẽ giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp. Ngày nay, mong muốn có hàm răng đẹp, sát khít đã trở nên đơn giản nhờ phương ...
  • 04-09-2019 10:30
  • 509
Răng thưa là tình trạng giữa các răng trên cung hàm có khoảng trống, không sát với nhau, tạo cảm giác không chắc chắn. Chỉnh răng thưa để hàm răng khít sát và đều đẹp sẽ giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp. Ngày nay, mong muốn có hàm răng đẹp, sát khít đã trở nên đơn giản nhờ phương ...
Trình bày 1-1 trong số 1 mục.