Giới Thiệu Công Ty

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

– Tên Công ty: Công ty TNNH nha khoa My Auris
– Tên tiếng Anh: 
– Mã số doanh nghiệp: 0315494874
– Đăng ký lần đầu: ngày 22 tháng 01 năm 2019
– Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 01 tháng 09 năm 2020
– Vốn điều lệ: 9.000.000.000đ
– Bằng chữ: Chín tỷ đồng

– Trụ sở chính: Số 11 Bí Nguyễn Gia thiều, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
– Điện thoại: 070 6699 886
– Website: www.myauris.vn
– Email: social@myauris.vn


070 6699 886